V rámci neurovývojové stimulace budeme s Vašim dítětem pracovat tak, aby došlo k odstranění přetrvávajících primárních reflexů, které mohou způsobovat řadu obtíží – jako jsou logopedické vady, ADHD, dyspraxie a další.

Co jsou primární reflexy

Každé miminko reaguje na podněty vrozenými primárními reflexy. Jsou to automatické, stereotypní pohyby, které vycházejí z mozkového kmene a v prvních měsících života mají za úkol zajistit životně důležité funkce. Díky primárním reflexům se mozek postupně naučí správně kontrolovat fungování těla: například zpracovávat vizuální a zvukové informace, získávat rovnováhu a prostorové vidění, hrubou a jemnou motoriku, koordinaci ruka-oko atd.

Pokud primární reflexy přetrvávají

Když primární reflexy splní svůj úkol, musí být během prvních šesti, nejpozději dvanácti měsíců potlačeny vyššími mozkovými funkcemi. Pokud kontrola vyššími mozkovými funkcemi nad primárními reflexy není dostačující, mohou tyto reflexy zůstat aktivní i v pozdějším věku. Většina z nás má alespoň jeden přetrvávající primární reflex. Pokud ale přetrvává několik primárních reflexů, mohou být kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj. Primární reflexy mohou pak postihnout smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů a schopnost učení. Případné postižení i jen jedné funkce negativně ovlivňuje i ostatní funkce.

Proto některé děti ve svém vývoji zaostávají a mají i problémy ve škole. Problémy způsobené primárními reflexy mohou přetrvávat i do dospělosti, někteří dospělí pak například špatně zvládají stres každodenního života.

Terapie

Terapie je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy a tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla.

První návštěva

Na první návštěvě u Vašeho dítěte uděláme testy na zjištění přetrvávajících primárních reflexů. Zároveň je posuzována celková kvalita pohybu, rovnováha, schopnost prostorové orientace, vnímání vlastního těla, míra zralosti dílčích funkcí, lateralita, oční pohyby atd.

Poté Vás naučím cviky, které budete každý den s Vašim dítětem provádět (cvičení nikdy ale netrvá déle než cca 10 minut). Aby jste cvičili správně, cvik dostanete podrobně popsaný.

Kontroly

Na kontrolu přijedete 1x za čtrnáct dní až jednou měsíčně, kdy stav dítěte zkontrolujeme a podle potřeby změníme nebo opravíme cviky. Aktivita přetrvávajících primárních reflexů je tedy cvičením přirozeně potlačena, a tím zmizí i související potíže.

Pro více informací se prosím podívejte na www.Red-Tulip.cz