Smluvní partneři ambulance klinické logopedie:

Logopedická péče bude klientům smluvních pojišťoven hrazena ze zdravotního pojištění na základě doložení žádanky od pediatra/praktického lékaře/specialisty.


Ceník služeb v naší ambulanci pro klienty nesmluvních pojišťoven

Popisdélkacena
Vstupní logopedická konzultace
Zahrnuje úvodní rozhovor, zhodnocení stavu, sestavení individuální plánu terapie
45-60 minut1000 Kč
Individuální logopedická terapie30 minut400 Kč
Individuální logopedická terapie45 minut600 Kč
Individuální logopedická terapie60 minut800 Kč
Online konzultace30 minut400 Kč
Logopedická zpráva pro potřeby PPP, SPC, MŠ apod.400 Kč
Potvrzení z logopedického vyšetření ke studiu na SŠ/VŠ350 Kč
Logopedická depistáž v MŠ100 Kč/dítě
Neurovývojová stimulace – úvodní diagnostika90 minut1500 Kč
Neurovývojová stimulace – navazující konzultace45 minut800 Kč
Délku vyšetření a konzultace určuje logoped.
Domluvený termín je nutné omluvit minimálně 24 hodin předem. V případě pozdní omluvy nebo nedostavení se na smluvený termín bude účtována plná cena terapie.
V ceníku jsou zahrnuty výkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Tento ceník je platný od 1.1. 2022

Mgr. Šárka Hortová
IČO: 08644641
Bankovní spojení: 6090410309/0800
Nejsme pláci DPH