Jsme nestátní zdravotnické zařízení ambulance klinické logopedie (evidenční č. 3674/2021) Ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped), které má smluvní dohody s těmito pojišťovnami: VZP (111), ZPMV (211), VOZP (201) a RBP (213), ČPZP (205) a ZPŠ (209).

Objednání:

Pro objednání nás kontaktujte na tel. čísle +420 725 152 282, nebo e-mailem: info@logopediehortova.cz. Pokud telefon nebereme, zřejmě pracujeme s jiným klientem, ale ozveme se, co nejdříve zpět. Nejlépe je volat v čase pondělí až čtvrtek 11:30 až 12:00. Domluvíme se na úvodním vstupním vyšetření, jehož délku si domluvíme dopředu. Pokud máte již absolvovaná jiná odborná vyšetření, vezměte si prosím zprávy sebou.

V případě, že se nemůžete na Vámi domluvený termín dostavit, poprosíme o zrušení návštěvy nejpozději 24 hodin předem, aby termín mohl být nabídnut jinému klientovi.

Na vstupní vyšetření budete potřebovat žádanku od pediatra/praktického lékaře/specialisty, které nesmí být starší více jak tři měsíce.

Vstupní vyšetření:

Zde probereme anamnestické údaje, zhodnotíme stav řeči a dohodneme si plán terapie. Popřípadě doporučíme další odborná vyšetření.

Terapie:

Délku dalších terapií volí logoped dle individuálních potřeb klienta. U dětských klientů zapojujeme do terapie i rodiče, tak aby chápali, proč jednotlivá cvičení děláme a domácím procvičováním jsme zefektivnily výsledky terapie.