Mgr. Šárka Hortová

Vystudovala jsem obor učitelství speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se specializací logopedie a surdopedie. Své postgraduální vzdělání v oboru Klinická logopedie jsem úspěšně ukončila atestací v roce 2007. Jsem členem Asociace klinických logopedů.

Kromě soustavného vzdělávání v oboru, jsem se věnovala i přednáškové činnosti pro studenty Pedagogické a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a studenty Newton College v Brně.

Zabývám se logopedickou diagnostikou a terapií dětí i dospělých s poruchami řeči. Snažím se o komplexní přístup k problematice, kde zohledňuji osobnost klienta a jeho sociální prostředí. Individuálním přístupem a vhodnou motivací se potom společně těšíme ze svých úspěchů.

U dětských klientů do terapie zapojuji celou rodinu, kdy pomáhám rodiči osvojit si strategie, jak pomáhat a vhodně stimulovat vývoj řeči svého dítěte.

Jsem ráda, že se mi daří naplňovat obsah citátu:

„Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci, je milovat to, co děláš.

(Steve Jobs)

Pokud chcete vědět více o mém vzdělání a pracovních zkušenostech, podívejte se na můj profesní životopis.

Odborný profil

 • 1999 – 2004: Studium Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, obor: Speciální pedagogika (ukončeno státní zkouškou z pedagogiky, psychologie, logopedie, surdopedie)
 • Své postgraduální vzdělání v oboru Klinická logopedie jsem úspěšně ukončila atestací v roce 2007
 • 2004-2013: NZZ, Vsetínská 20, Brno
  • 2004 – 2008: pracovní pozice – logopedka
  • 2009 – 2011: vedoucí pobočky Praha a klinická logopedka
  • 2011 – 2013: vedoucí lůžkového stacionáře a klinická logopedka
 • 2006 – 2013: o.s. Logo – logopedka pro ranou péči – pomoc dětem s poruchami autistického spektra, vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči, syndromovými vadami nebo s ADHD
 • 2019 – 2021: NZZ ORL a logopedie s.r.o. Josefská 25, Brno, pracovní pozice – klinická logopedka
 • Současnost: Ambulance klinické logopedie – Mgr. Šárka Horová, Poliklinika Bílý dům, Žerotínovo náměstí 533/6, Brno – střed

Absolvované kurzy

 • Dysartrie – Plzeň, 2005
 • Alternativní a augmentativní komunikace – Praha, 2005
 • Klinická neurologie pro klinické logopedy – Brno, 2006
 • Afázie – Olomouc, 2006
 • Afaziologie A – Brno, 2006
 • Vady a poruchy sluchu – Praha, 2006
 • Hlas – Praha, 2006
 • Specializační kurz pro foniatrii a logopedii – Praha, 2006
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii – Praha, 2007
 • A-incipientní koktavost – Otrokovice, 2007
 • B-fixovaná koktavost – Otrokovice, 2007
 • Palatolalie – Plzeň, 2007
 • Dyslalie – Karviná, 2007
 • Vývojová dysfázie – Praha, 2007
 • Afaziologie B (AKL) – Praha, 2007
 • Moderní trendy v Diagnostice a terapii incip. kokt (AKL) – Otrokovice, 2007
 • Moderní trendy v Diagnostice a terapii při fixované koktavosti – Praha, 2007
 • Neodkladná první pomoc (IPVZ) – Praha, 2007
 • Základy zdravotnické legislativy (IPVZ) – Praha, 2007
 • Logopedická stáž (dvou týdenní) – Foniatrická klinika – Praha, 2007
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii (AKL) – Praha, 2007
 • Mezinárodní den porozumění koktavosti – Brno, 2008
 • Foniatrické dny – Pardubice, 2008
 • Kurz Myofunkční terapie I. – Brno, 2008
 • VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém – Brno, 2008
 • CARS I., II. – škála dětského autismu pro psychology a pedagogy a zpřesnění diagnostiky – APLA – Praha, 2009
 • Myofunkční terapie ORTODONCIE – LOGOPEDIE – dr. Pasquali na Andretta, dr. Bruno Portelli – Itálie, Verona, 2009
 • Mezinárodní konference Expresivních terapií – Praha, 2010
 • Ústna pozícia, kraniofaciálny vývin a myofunkčná korekcia: Dr. John Flutter – Skalica, 2010
 • Detská dysfágia: Sophie Frey – Skalica, 2010
 • Využití alternativní komunikace ve speciální pedagogice a logopedii – Brno, 2011
 • Poruchy polykání u dětí – Brno, 2011
 • Dysfagie – Brno, 2011
 • Myofunkční terapie II. – Brno, 2013
 • III. Klinicko-logopedické sympozium – Diagnostika a terapie vývojové dyspraxie – Praha, 2018
 • Kurz Balbuties B – Brno, 2019
 • Leheyovej model vývinu reči – Brno, 2019
 • Úvodní kurz Neuro – vývojové stimulace Pohybem se učíme – Statenice, 2021
 • Neuro-vývojová stimulace Marjy Volemanové – Pohybem se učíme – Horoměřice, 2021
 • Workshop – Přístup senzorické integrace a možnosti jeho využití v praxi – Praha, 2021