Komunikační kurz pro rodiče:

Jak komunikovat s dětmi

Co Vás čeká?

  • úvodní konzultace po telefonu
  • informace o vývoji řeči
  • praktický nácvik komunikačních strategií a her, které podporují vývoj řeči dítěte
  • komplexní pohled na rozvoj řeči – podpora dílčích funkcí jako je motorika, senzorické (smyslové) vnímání, vnímání vlastního těla
  • odborné vedení a podpora klinické logopedky zpětná vazba na práci s dítětem

Pro koho je kurz určen

  • pro rodiče dětí (1-4 roky), jejichž vývoj řeči je narušený
  • pro rodiče, kteří chtějí předcházet poruchám komunikace u svého dítěte

Upozornění: Kurz probíhá bez přítomnosti dětí.

Termín: je upřesněn dle zájmu rodičů.

Délka kurzu: 2-3 hodiny

Lektorka: Mgr. Šárka Hortová – klinický logoped

Cena: 700,-


Kurzy pro pedagogy a jiné odborné pracovníky

LOGOPEDICKÁ PREVENCE – podpora a rozvoj řečových schopností u dětí

Forma: 2-3 hodinový seminář s praktickými ukázkami

Cílová skupina: učitelé mateřských škol, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, psychologové

Cíl semináře: Kurz účastníky vybaví znalostmi o správném fyziologickém vývoji řeči a o nejčastějších vadách řeči v předškolním věku a jak jim předcházet nebo jak s nimi pracovat.

Účastníci se seznámí s postupy, díky kterým budou adekvátně rozvíjet řečové schopnosti u dětí a provádět prevenci vzniku řečových vad. Dozvědí se, jak v rámci své pedagogické činnosti rozvíjet u dětí oblasti, které s řečovými dovednostmi úzce souvisí (fonematické slyšení, motorika mluvidel, prostorové orientace, zrakové vnímání, paměťové, motorické funkce a neuro – vývojová stimulace) a jak přistupovat k dítěti s poruchou řeči. Na kurzu se účastníci také seznámí s dostupnými materiály, náměty a hrami, které lze využít pro rozvoj komunikačních dovedností.

Lektorka: Mgr. Šárka Hortová – klinický logoped

Cena a termín: dle domluvy